ლექსიკონი | Rus0-9

недостаток

ნაკლი, ხარვეზი; ნაკლებობა, უკმარობა; უქონლობა, გაჭირვება, ხელმოკლეობა 

კომენტარები: