ლექსიკონი | Rus0-9

недостаточность

უკმარისობა, ნაკლებობა, ნაკლოვანება, სიმწირე

კომენტარები: