ლექსიკონი | Rus0-9

недостаточный

არასაკმარისი, ნაკლოვანი, მწირი; ღარიბი, ხელმოკლე

მსგავსი: недостача - ნაკლებობა, დანაკლისი 

კომენტარები: