ლექსიკონი | Rus0-9

немногочисленный

მცირერიცხოვანი, არამრავალრიცხოვანი

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- малочисленный, немноголюдный

- небольшой, редкий, необычный, редкостный

კომენტარები: