ლექსიკონი | Rus0-9

несколько

1. რამდენიმე, რამდენიმეჯერ, რამდენჯერმე

2. რამდენადმე, ცოტა არ იყოს, ცოტაოდენ

კომენტარები: