ლექსიკონი | Rus0-9

ограничение

შეზღუდვა; შემოფარგვლა, შემოსაზღვრა

კომენტარები: