ლექსიკონი | Rus0-9

ограниченность

შეზღუდულობა; შემოფარგლულობა, შემოსაზღვრულობა

კომენტარები: