ლექსიკონი | Rus0-9

огромный

უზარმაზარი, ვეებერთელა, უდიდესი, უაღრესი, დიდძალი

კომენტარები: