ლექსიკონი | Rus0-9

опыт

გამოცდილება; ექსპერიმენტი, ცდა

კომენტარები: