ლექსიკონი | Rus0-9

переболеть

ავადმყოფობის გადატანა (მოხდა); დაძლევა, ატანა, გამოვლა  

კომენტარები: