ლექსიკონი | Rus0-9

позволение

ნებართვა; ნების მიცემა

კომენტარები: