ლექსიკონი | Rus0-9

позвольте

მოითმინეთ (ვერ გავიგე?); მოიცა (ვერ გავიგე?)

იგივეა: позволь

კომენტარები: