ლექსიკონი | Rus0-9

показательный

საჩვენებელი; დამახასიათებელი; საგულისხმო

კომენტარები: