ლექსიკონი | Rus0-9

показной

საჩვენებელი, სანიმუშო; მოსაჩვენებელი, მოჩვენებითი

იგივეა: показное, показная

კომენტარები: