ლექსიკონი | Rus0-9

помочь

დახმარება, შველა, ხელის შეწყობა, ხელის გამართვა

იგივეა: помогать

კომენტარები: