ლექსიკონი | Rus0-9

понимание

გაგება, აღქმა, ჩაწვდომა

კომენტარები: