ლექსიკონი | Rus0-9

популяризовать

პოპულარიზება

მსგავსი: популяризация - პოპულარიზაცია

კომენტარები: