ლექსიკონი | Rus0-9

популярно

პოპულარულად; გასაგებად

კომენტარები: