ლექსიკონი | Rus0-9

популярный

პოპულარული, ცნობილი, სახელგანთქმული

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- известный, корифей, прославленный, признанный,

- небезызвестный, пресловутый, общедоступный

- общеизвестный, общепризнанный, бесспорный, наглядный, очевидный

კომენტარები: