ლექსიკონი | Rus0-9

поскольку

რამდენადაც, რადგანაც, ვინაიდან, იმიტომ რომ

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- фактически, ввиду

- ибо, поэтому, посему

- затем что, потому, потому как, потому что, так как

კომენტარები: