ლექსიკონი | Rus0-9

применительно

მიხედვით, მიმართ, შეფარდებით

კომენტარები: