ლექსიკონი | Rus0-9

примениться

შეგუება, შეთვისება, შეწყობა (რაღაცასთან, ვიღაცასთან)

იგივეა: применяться

კომენტარები: