ლექსიკონი | Rus0-9

просить

თხოვნა

იგივეა: попросить; просит - სთხოვს, ითხოვს, прошу вас - გთხოვთ

კომენტარები: