ლექსიკონი | Rus0-9

распространение

გავრცელება, მოდება, მოფენა

კომენტარები: