ლექსიკონი | Rus0-9

распространитель

გამავრცელებელი, დამყრელი (ხმების)

იგივეა: распространительница

კომენტარები: