ლექსიკონი | Rus0-9

распространить

გავრცელება, გავრცობა

იგივეა: распространять

კომენტარები: