ლექსიკონი | Rus0-9

распространиться

გავრცელება, გავრცობა, მოფენა, მოდება

იგივეა: распространяться

კომენტარები: