ლექსიკონი | Rus0-9

распространённость

გავრცობილობა, გავრცელებულობა

კომენტარები: