ლექსიკონი | Rus0-9

распространённый

გავრცელებული, მოდებული, გავრცობილი, ხშირი

კომენტარები: