ლექსიკონი | Rus0-9

рассказ

მოთხრობა; ნაამბობი; თხრობა, მოყოლა

კომენტარები: