ლექსიკონი | Rus0-9

рассказать

მოყოლა, (მო)თხრობა

იგივეა: рассказывать; расскажу - მოვყვები, расскажет - მოყვება 

კომენტარები: