ლექსიკონი | Rus0-9

рассказчик

მთხრობელი, მოამბე; მეზღაპრე

კომენტარები: