ლექსიკონი | Rus0-9

речь идет о

ლაპარაკია (ვიღაცის, რაღაცის შესახებ); იგულისხმება

კომენტარები: