ლექსიკონი | Rus0-9

ровный

სწორი, ვაკე, თანაბარი, გლუვი

კომენტარები: