ლექსიკონი | Rus0-9

ровня

(ვინმეს) ტოლი, სწორი

კომენტარები: