ლექსიკონი | Rus0-9

сверх меры

მეტისმეტად, უზომოდ, ზედმეტად

იგივეა: через меру, не в меру

კომენტარები: