ლექსიკონი | Rus0-9

связанный

შეკრული, შებოჭილი, გადაბმული; ხელფეხშეკრული

კომენტარები: