ლექსიკონი | Rus0-9

связность

გამართულობა, დალაგებულობა

იგივეა: связный - გამართული, დალაგებული, დაწყობილი

კომენტარები: