ლექსიკონი | Rus0-9

связующий

დამაკავშირებელი, შემაკავშირებელი, შემაერთებელი, შემკვრელი, გადასაბმელი

კომენტარები: