ლექსიკონი | Rus0-9

сдерживание

შეკავება

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები

- задержание, ограничение, смирение, ослабление

კომენტარები: