ლექსიკონი | Rus0-9

систематически

სისტემატურად, გამუდმებით

იგივეა: систематично

კომენტარები: