ლექსიკონი | Rus0-9

ситуация

ვითარება, სიტუაცია

 

სინონიმები და მსგავსი სიტყვები:

- обстановка, диспозиция, обстоятельство

- случай, жизнь

- проблема, способ

- картина, фон

- обстоятельство, расклад, конъюнктура, контракт, пари

კომენტარები: