ლექსიკონი | Rus0-9

сложить

დაწყობა, ჩაწყობა, დალაგება; შეკრება; დაკეცვა, გაკეცვა; (საიდანმე) ჩამოღება, ჩამოხსნა;

შეთხზვა, გამოგონება, გამოთქმა; მოხსნა, ახსნა, აყრა; ამოყვანა, ამოშენება  

კომენტარები: