ლექსიკონი | Rus0-9

смысл

აზრი, მნიშვნელობა;

კომენტარები: