ლექსიკონი | Rus0-9

смыслить

როდესაც აზროვნებ, (რაღაც) გაგეგება

კომენტარები: