ლექსიკონი | Rus0-9

собрать

მოგროვება, შეგროვება, თავის მოყრა, მოკრეფა 

 

იგივეა: собирать

კომენტარები: