ლექსიკონი | Rus0-9

собственноручно

თავისი ხელით

იგივეა: собственноручный

კომენტარები: