ლექსიკონი | Rus0-9

тем более

მით უფრო, მით უმეტეს

იგივეა: более того

კომენტარები: