ლექსიკონი | Rus0-9

только

მხოლოდ, მარტოოდენ; ეს-ეს არის; როგორც კი; მაგრამ, მხოლოდ, ოღონდ

კომენტარები: