ლექსიკონი | Rus0-9

усилие

ძალისხმევა, ძალა, ღონე

იგივეა: усилия (მრ.)

 

სინონიმები ან მსგავსი სიტყვები

- старание, попытка, потуга, возня

- тщание, трудолюбие, прилежание

- труд, натуга, надрыв

- сила, стремление, домогательство, ожесточение, преследование

კომენტარები: